Afspraak afzeggen

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd. Dit kan telefonisch, via de voicemail of per e-mail.

Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht. (dit afhankelijk van de reden)