Gebruikersvoorwaarden WIFI Tandartspraktijk Roetink

Gebruiksvoorwaarden WiFi en internet Tandartspraktijk Roetink


  • De gebruiker verklaart Tandartspraktijk Roetink nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van internet, draadloos netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of  andere storingen.
  • Tandartspraktijk Roetink is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan hardware of software van de gebruiker door het gebruik van WiFi. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn of haar apparatuur.
  • Tandartspraktijk Roetink biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op apparaten van derden.
  • De gebruiker mag WiFi of internet in Tandartspraktijk Roetink niet gebruiken om spam, virussen en illegale software te verspreiden en/of te gebruiken voor zaken en/of activiteiten die op basis van Nederlands recht niet zijn toegestaan.
  • De gebruiker verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande copyright.
  • Tandartspraktijk Roetink neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die door de gebruiker geplaatst is op een server of internet. Een gebruiker is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server en/of internet geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en images mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn.
  • Tandartspraktijk Roetink is niet verantwoordelijk voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van de gebruiker.
  • Het gebruik van WiFi en internet is op basis van een fair use policy. Dit houdt in dat er geen limiet is gesteld op de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen. In het belang van alle gebruikers is het niet toegestaan grote bestanden zoals bijvoorbeeld films en CD-image bestanden te down- dan wel te uploaden.
  • Tandartspraktijk Roetink kan ingrijpen als er significant meer dataverkeer wordt gebruikt dan het gemiddelde. Tandartspraktijk Roetink behoudt zich het recht voor om hierbij, of om andere reden, de verbinding met WiFi/ internet en de gebruiker te blokkeren.
  • Tandartspraktijk Roetink behoudt zich het recht voor om de bandbreedte te beperken, filters toe te passen en zogeheten peer-to-peer verbindingen te blokkeren. Ook wanneer specifieke websites een grote belasting vormen voor het netwerk, kunnen deze worden geblokkeerd. Deze maatregelen dienen het belang van alle gebruikers.

Door in te loggen op WiFi van Tandartspraktijk Roetink gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en bevestigt u dat u deze te respecteren. Klik op “Verbinden” om toegang (4 uur per sessie) met het internet te maken.